Wykreślanka literowa - wyrazy czteroliterowe

Zadaniem ucznia jest odnalezienie podanego wyrazu w ciągu liter, tyle razy ile określa liczba podana przy szukanym wyrazie.