Czynności i przedmioty

Materiał zawiera 7 kart, na których przedstawiono czynności (gotowanie, mycie się, jedzenie, picie, ubieranie się, uczenie się oraz zabawę) oraz ilustracje przedmiotów, które używane są do ich wykonania.