Tageszeiten und Routinen mit Mi – der Morgen

Karty obrazujące małą Mi, wykonującą różne poranne czynności. Karty można wykorzystać na wiele sposobów.