Karty logopedyczne – głoska [c]

Materiał zawiera 3 plansze z 24 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [c]. Na pierwszej planszy głoska [c] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie, a na ostatniej w wygłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają głoskę [r], można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.