Memo - homonimy. Część 2

pamięć, koncentracja, spostrzegawczość, logika
Gra językowa polegająca na znalezieniu par homonimów, czyli wyrazów, które brzmią tak samo ale znaczą co innego. Memo ćwiczące pamięć, logikę, spostrzegawczość. Aby w pełni wykorzystać możliwości gry, należy wydrukować również jej drugą część, aby wydrukować kartkę dwustronnie, należy użyć karty memo-rewers.