Pokój nauczycielski – tabliczka

Materiał zawiera kartę z napisem „pokój nauczycielski” i może służyć do oznaczenia drzwi pokoju nauczycielskiego w szkole.
inne tabliczki z serii Tabliczki do oznaczenia drzwi w szkole.