Mucha – zakodowane [rz] i [ż]

Materiał zawiera 6 kart, na 4 pierwszych znajdują się plansze z zakodowanymi zdaniami, na kolejnej ilustracje do zdań, na ostatniej niewypełniona plansza do dowolnego uzupełnienia. Uczeń ma za zadanie wypisać wyrazy z tabeli zgodnie z kodem oznaczonym strzałkami. Punktem wyjścia do każdego wyrazu jest pole z muchą. Odkodowane wyrazy uczeń układa w zdanie, a następnie odnajduje odpowiednią ilustrację i podpisuje ją rozszyfrowanym zdaniem. Karty powstały na podstawie pomysłu Anny Grzegory z poradni Logofigle.