Sudoku logopedyczne 6x6. Głoski opozycyjne [z] i [ż/rz]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 3 plansze z ilustracjami, których nazwy zawierają głoski [ż/rz] i [z] w nagłosie oraz śródgłosie. Zabawa polega na umieszczeniu brakujących obrazków tak, by nie powtarzały się w pionie i poziomie.