Dyplom za udział w zajęciach etyki

Dyplom za udział w zajęciach etyki.