Zakodowana droga do klucza

Materiał zawiera dwie karty. Na pierwszej znajduje się wersja bez wypełnionych pól, na drugiej pola zostały wypełnione literami. Pierwsza karta może być jedynie pokolorowana zgodnie z instrukcją, można też w puste miejsca dopisać litery, sylaby lub wkleić obrazki.