Mandala matematyczna. Dodawanie i odejmowanie do 12.

Materiał zawiera dwie karty, na pierwszej karcie znajduje się ilustracja mandali, w której uczeń ma za zadanie rozwiązać działania i pokolorować kartę według kodu, na drugiej karcie ta sama mandala zawiera puste miejsca do dowolnego wypełnienia przez nauczyciela.