Mandala matematyczna. Dodawanie i odejmowanie do 100.

Materiał zawiera kartę z ilustracją mandali, w której uczeń ma za zadanie rozwiązać działania i pokolorować kartę według kodu.