Naleśniki - proste wyrazy dwusylabowe

Materiał zawiera 8 kart do druku dwustronnego, na których znajdują się szablony 24 placuszków, które na rewersie mają obrazek, a na awersie podpis. Karty należy wydrukować dwustronnie (lub skleić kartki), a następnie wyciąć po obrysie. Do zabawy przyda się łopatka do naleśników. Karty kładziemy obrazkami do dołu. Dziecko ma za zadanie przeczytać napis na wybranym placuszku, a następnie przewrócić go łopatką i sprawdzić, czy obrazek zgadza się z odczytanym wyrazem.