Zadania do urwania - słowa ze słowa

Materiał zawiera kartę, którą należy zagiąć w miejscu przerywanej linii, a następnie przeciąć w miejscach zaznaczonych ciągłymi liniami. Dziecko ma za zadanie oderwać dowolny pasek i ułożyć jak najwięcej wyrazów z liter podanego słowa. Kartę można powiesić np. na gazetce, w korytarzu. Aktualizacja: 02.22.2020