Dynia - stemplowanie. Wersja czarno-biała

Materiał zawiera kartę z ilustracją, którą można (w miejscu kropek) wypełnić stempelkami, plasteliną lub odciskami palców.