Mandale z literami [p], [b], [d], [g]

Materiał zawiera dwie karty z ilustracjami mandali, w których uczeń ma za zadanie pokolorować kartę według kodu. Pierwsza karta zawiera łatwiejszą wersję, w której należy jedynie pokolorować pola z literami, na drugiej karcie uczeń musi najpierw uzupełnić wyrazy o brakujące litery, a dopiero potem pokolorować pola według kodu.