Trening sylabowy. Szereg ciszący

Materiał zawiera kartę (wklejkę) z głoskami szeregu ciszącego w sylabach.