Trening sylabowy. Głoska R przed spółgłoskami T i D

Materiał zawiera dwie karty (wklejki) z głoską R przed spółgłoskami T i D. Na pierwszej karcie ćwiczenie jest całostronicowe, na kolejnej to samo ćwiczenie umieszczone jest w pomniejszeniu, podwójnie na stronie.