Kamienice - różnicowanie głosek [s] i [sz]

Kartę z kamienicami należy przeciąć w wyznaczonych przerywaną linią miejscach (za pomocą nożyka introligatorskiego). Z karty ze zwierzątkami należy wyciąć wszystkie elementy. Dziecko ma za zadanie umieścić ilustracje zwierzątek w nacięciach kamienic zgodnie z zasadami: Na najniższej kondygnacji mieszkają zwierzątka, których nazwa zaczyna się głoską, którą opisana jest kamienica. Na drugim piętrze mieszkają zwierzątka, których nazwy zawierają daną głoskę pośrodku nazwy. Na najwyższym piętrze zaś te, których nazwa kończy się głoską opisującą kamienice.