Domino sylabowe. Sylaby dwuliterowe. Wariant 1

analiza i synteza wzrokowa, czytanie, logiczne myślenie, koncentracja uwagi
14 kart do sylabowego domina. Każda karta zawiera czteroliterowy, dwusylabowy wyraz. Wszystkie wyrazy składają się z sylab otwartych.