Kekający wierszyk

Kto tyka w rytm muzyki? Zabawna rymowanka o głosce [k].