Zegary - dorysuj wskazówki. Wariant 1

Karta pracy zawierająca ilustracje zegarów, do uzupełnienia wskazówkami.