Materiał obrazkowo-językowy. Warzywa 2

Materiał językowo-obrazkowy do nauki czytania.