Letnie sporty – rolki. Wersja kolorowa

Materiał zawiera dwie karty. Na pierwszej z nich znajduje się obrazek lewostronny, na drugiej prawostronny. Ilustracje wykorzystać można do ozdobienia letniej gazetki klasowej.