Na biurku. On the desk - Read and number

zrozumienie tekstu czytanego, czasownik to be w czasie Present Simple i skrócone formy it’s, they’re
Uczeń czyta zdania opisujące przedmioty na biurku i odpowiednio je numeruje na obrazku.