Pokój. Room - draw and describe.

mówienie i słuchanie, zaimki miejsca, nazwy mebli
Każdy z uczniów rysuje 5-8 pająków w różnych miejscach na jednym z obrazków. Uczeń 1 dyktuje pozycje swoich pająków (np. „Pająk numer 1 jest pod łóżkiem.”) Uczeń 2 rysuje pająki według instrukcji. Uczniowie porównują obrazki. Uczniowie zamieniają się rolami.