Flashcards - clothes 1

Flashcards z odzieżą. Materiał językowo-obrazkowy do nauki języka angielskiego. Na karcie ubrania: shorts, t-shirt, jeans, dress, trousers, skirt.