Żyto do pokolorowania

motoryka mała, kreatywność
Poznawanie zbóż polskich, do wykorzystania zarówno na zajęciach plastycznych, jak i przyrodniczych. Zobacz całą serię zbóż polskich do kolorowania według wzoru.