Materiał obrazkowo-językowy. Głoska [b]

Karta z 20 ilustracjami, których nazwy zawierają głoskę [b]. Karty można wykorzystywać wraz z podpisami lub odciąć podpisy i używać samych ilustracji. W zależności od potrzeb można wykorzystywać całą pulę obrazków lub wybrane, w których zawarte są tylko głoski opanowane przez dziecko.