Liczba pojedyncza i mnoga - zwierzęta

Pary ilustracji przedstawiają zwierzęta w liczbie pojedynczej i mnogiej. Karty można wyciąć z podpisami lub bez, dzięki czemu mogą służyć również w nauce języków obcych.