Tarcze - układanka czarno-biała

Materiał zawiera siedem kart. Na trzech pierwszych przedstawione są gotowe kombinacje ułożenia wzorów na tarczach, na kolejnych znajdują się elementy tarcz do wycięcia (każdą tarczę należy przeciąć na cztery części wzdłuż białej linii). Karty z elementami układanki należy wydrukować na grubszym papierze lub podkleić kartonikiem.