Słój z ciasteczkami z głoską [k] - pozycja głoski w wyrazie

Materiał zawiera trzy karty, na których znajdują się opisane głoską słoje oraz ciasteczka z obrazkami, w których nazwie występuje ćwiczona głoska w nagłosie, śródgłosie oraz wygłosie. Wycięte elementy kładziemy na stole. Dziecko ma za zadanie umieścić ciasteczka z odpowiednim obrazkiem w odpowiednim słoju. Nazwy ilustracji nie zawierają głosek dentalizowanych oraz głosek [r], [t], [d] i [x].
Inne zestawy z serii - "Słój z ciasteczkami"