Budowa ptaka - karty

Materiał zawiera 8 kart, na których przedstawiono części ciała ptaka.