Andrzejki

Napis na gazetkę szkolną informujący o andrzejkach.