Tangramy - cienie. Wariant 2

logiczne myślenie, motoryka mała
Trudniejsza wersja wzorów tangramów. Zawiera 4 figury bez podziału na poszczególne części układanki.