Znajdź "ó" i "u" z Dratewką

Materiał zawiera dwie karty. Na pierwszej karcie znajduje się ilustracja wieloelementowa, oraz miejsce na wpisanie nazw obrazków w odpowiedniej tabeli w zależności od pisowni. Na drugiej karcie znajduje się taka sama ilustracja oraz wypełnione już tabelki. Karta może pełnić funkcję kontrolną lub dziecko może przyporządkować podpisy do ilustracji. Karty mogą być wykorzystane przy omawianiu lektury "Szewczyk Dratewka".