Karty logopedyczne – głoska [dź]

Materiał zawiera 2 plansze z 16 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [dź/dzi]. Na pierwszej planszy głoska [dź] występuje w nagłosie, na drugiej w śródgłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.