Budowa żaby

Materiał zawiera dwie karty — na pierwszej znajduje się całostronicowa ilustracja przedstawiająca budowę zewnętrzną żaby, na drugiej przedstawioną tę samą ilustrację w 4 egzemplarzach na stronie. Drugą kartę można wykorzystać jako wklejki do zeszytów.