Opisane obrazki – szereg syczący

Materiał zawiera kartę z czterema ilustracjami opisanymi zdaniami, w których nacisk położono na dobranie słownictwa tak, by ćwiczyć wymowę głoski [s]. Żaden z wyrazów użytych do opisów ilustracji nie zawiera głosek dentalizowanych z innych szeregów. Karty można wykorzystać np. do "biegającego dyktanda".
opis zabawy na blogu Zamiast kserówki - Biegające dyktando