Jak zaadresować kopertę?

Materiał zawiera dwie karty z szablonami kopert do wycięcia i złożenia oraz opisami, w jaki sposób prawidłowo zaadresować przesyłkę.