Mikołajki

Napis na gazetkę szkolną informujący o Mikołajkach.