Karta pracy do lektury "Królowa śniegu"

Materiał zawiera kartę z 3 ćwiczeniami nawiązującymi do lektury „Królowa Śniegu” Hansa Christiana Andersena.