Bezpieczne ferie – plansze – wersja kolorowa

Materiał zawiera 10 plansz ze zilustrowanymi radami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Materiał powstał przy współpracy z Zytą Czechowską.