Szyfr - sylaby otwarte z głoską [a]

analiza i synteza wzrokowa, czytanie, logiczne myślenie, koncentracja uwagi
Zestaw kart do przygotowania koła szyfrującego wraz z zaszyfrowanymi kartami obrazkowymi i sylabami do oznaczeń obrazków. W grze dziecko ma za zadanie odnaleźć na kole szyfrującym symbole znajdujące się pod obrazkiem, a następnie umieścić odpowiednie sylaby pod ilustracjami.