Kuchnia - tabliczka na drzwi

Karta może służyć np. jako tabliczka na drzwi szatni kuchni szkolnej.
inne tabliczki z serii Tabliczki do oznaczenia drzwi w szkole.