Quiz - Lech, Czech i Rus

Materiał zawiera 2 karty z 18 zagadkami quizu opartymi o legendę o Lechu, Czechu i Rusie w opracowaniu Wandy Chotomskiej. Kart z quizem można użyć do gry planszowej „Polskie symbole narodowe” (link poniżej).