Karty - postaci z bajki

Materiał zawiera 4 strony. Na pierwszej znajdują się ilustracje postaci fikcyjnych podpisanych dużymi literami, na drugiej małymi, na trzeciej bez podpisów. Na ostatniej stronie znajdują się cienie ilustracji z wcześniejszych stron.