Zakodowana mapa skarbów z głoską [cz]

Materiał zawiera 4 karty z różnymi wersjami mapy. Na pierwszej karcie należy wypisać pozycję na mapie wypisanych poniżej elementów. Na kolejnej karcie elementy do odnalezienia oznaczone są ikonkami, na trzeciej należy odnaleźć wskazane pozycje i wypisać nazwy elementów, ostatnia mapa jest do dowolnego uzupełnienia. W zależności od wieku i umiejętności dziecka można dobrać kartę o odpowiednim poziomie trudności. Nazwy wszystkich obiektów do odnalezienia zawierają głoskę [cz].