Ciężarówki z gapami

Materiał zawiera kartę z ilustracją 9 ciężarówek, na których znajduje się miejsce do dowolnego wypełnienia np. sylabami, zadaniami matematycznymi, czy też obrazkami z zadanego tematu lub zawierający ćwiczoną głoskę.