Wykreślanka - sylwester

Materiał zawiera kartę z tabelą i wypisanymi wyrazami kojarzącymi się z sylwestrem, które należy odszukać i wykreślić w tabeli.